Версия для слабовидящих

Выпускники ВЛТ, окончившие техникум с красным дипломом

Главная » Музей истории техникума » Выпускники, окончившие техникум с красным дипломом » Выпускники ВЛТ, окончившие техникум с красным дипломом

                                                                

1944

Громов Л. А.

Потехина О. Н.

 

1947

Финов П. В.

Кондрухов И. В.

Титов Б. И.

Козлов В. И.

Силкин А. С.

Торопов С. И.

 

1950

Колкова В. П.

Красильников А. В.

Вестников И. П.

Каплун М. Л.

 

1951

Смирнов В. Р.

Смирнов Б. Д.

Сироткин А. А.

Малышева А. Ф.

Шувагина В. Н.

 

1952

Зайцев Г. П.

Лапшин А. М.

Русов П. П.

Соколов А. П.

Виноградов Г. И.

Бурдин И. А.

Колышкина О. И.

Кожин В. Н.

Тюфтина В. А.

Кузнецова Л. В.

 

1953

Корякина З. П.

Манин А. В.

Орлов М. А.

Ситов В. А.

Есаулов Е. С.

Жихрова З. С.

Киселёва А. Н.

Кустова М. А.

Кондрухова Н. А.

Кондрухова А. П.

Козлова Ф. И.

 

1954

Лезинова О. Д.

Веселов Б. В.

Смирнов Н. Н.

Маркова Н. А.

Поливанова А. В.

Чиркин Т. К.

Шапошникова С. А.

Шульпина М. Л.

Брюзгина Р. Н.

Потёмкина В. В.

Фомина О. С.

 

1955

Виноградов Ю. В.

Шакирьянов А. И.

Соколов Ю. Н.

Ганзин Ю. И.

Горюнов В. А.

Распопов И. М.

Зинцов Е. П.

Перетягин И. И.

Стогов Н. И.

 

1956

Густова В. В.

Лебедева В. П.

Андреев А. П.

Ковригин В. Н.

Лебедев В. И.

Пивоваров Д. Д.

Шурьгин В. П.

Калинин П. Н.

Ковалёв Ю. Л.

Золотов П. Е.

Аленев А. Н.

Баскаков Б. С.

Гаврилов Б. В.

 

1957

Сахаров И. М.

Тарелкин А. В.

Шутова В. П.

Абрамов А. М.

Егоров Н. В.

Ахлопкова А. В.

Степанов П. П.

Смирнов А. А.

Витень В. А.

 

1958

Пьянов В. И.

Березин Ю. А.

Рябов Д. Е.

Балакин Д. А.

 

1959

Архипов В. Д.

Сверлов А. И.

Соколов А. В.

Кудрявцев М. Б.

Спирин И. П.

Рябков К. М.

Смирнов Б. З.

Белкин П. С.

Ковалёв А. А.

Крысанов В. Т.

Решетников Ю. В.

 

1960

Пасхина Т. А.

Милков В. С.

Машкин Г. А.

Ковалёв А. А.

Спиранский Н. Б.

Шильников В. А.

 

1961

Сивохин В. В.

 

1962

Хренов В. Н.

 

1963

Зайцева Л. А.

 

1965

Герасимов А. К.

 

1966

Ребров В. А.

 

1967

Малышев А. П.

 

1970

Наумов А. А.

 

1971

Лопухин В. О.

Баламутин А. С.

Мезинов К. А.

Пайков В. С.

Разгулин С. А.

Цветков Е. П.

 

1972

Орехов В. В.

Малицев В. В.

Зимняков П. П.

 

1973

Гаврилов Б. В.

Орлов Н. А.

 

1974

Самохин В. И.

Болмасова Л. М.

Травкин В. С.

Кувшинский В. В.

Рогожников О. М.

 

1975

Мухин А. Н.

Добровская В. В.

 

1976

Самохин В. И.

Смирнов О. С.

Макаров Ф. И.

Морозов В. Н.

 

1978

Походяев А. С.

Козинова Т. В.

Частова А. М.

Мельников В. П.

Кутырёв В. А.

 

1979

Рабчеев В. В.

Казаков Г. В.

Попов В. В.

 

1980

Большаков В. М.

Горина Н. М.

Вихарев А. Н.

Пантилеев В. Н.

Паскаренко В. И.

 

1981

Соколов Г. Н.

 Макаров А. В.

Селезнёв С. А.

Весенев Н. С.

Болныгин В. В.

Бобров А. В.

Пономарёв Н. П.

Самохин Ю. В.

Щепин С. В.

 

1982

Иванов М. Ю.

Корнева Л. Ф.

Баринова Н. Ю.

Смирнова В. П.

Горева И. В.

Бекмурзаева Г. Ю.

Беловалов В. Г.

 

1983

Блохина Н. В.

Шемякова Т. Н.

Острошапкина Н. Н.

Милашенко Н. Н.

Кудрявцева Н. А.

Куклин А. В.

Душевин В. В.

Душевин С. В.

Ульянов А. Ю.

Сидоров Т. А.

Кислицин А. Д.

 

1984

Кулизин Г. Г.

Тарасова А. А.

Скатов А. И.

Ульмов В. А.

 

1985

Пиминов С. В.

Окунев А. В.

Крюченкова О. А.

Лазырева Н. В.

Булычёва О. В.

Сень С. Я.

Пугачёв Н. Н.

Солодухин В. В.

Шустин А. А.

Сундарёв В. А.

 

1986

Туманин И. Ю.

Замыслов В. А.

Большаков В. И.

Козлов В. А.

Шухарева Т. В.

Охотникова М. А.

Котов А. В.

Фомичёв А. И.

Ковалёв Г. В.

Смирнов Ю. А.

Виноградов В. Л.

 

1987

Вилкова Е. Г.

Кибенко Н. И.

Соловьёва Т. С.

Козлова Т. Н.

Смирнова Е. Н.

Блохина Е. А.

Карпушева М. В.

 

1988

Ямщикова Т. Д.

Валоваткина С. Л.

Смирнова Н. А.

Корпусова Т. А.

Виноградова Т. Ф.

Христоферов Н. В.

Фирсов С. В.

Рябков А. Е.

 

1989

Тихомиров А. А.

Торопов А. С.

Слюзин А. В.

Горбатов А. В.

Федотова М. В.

Мукоид Н. С.

Тимофеенко С. С.

Крылова Е. Г.

Махова Т. А.

Ковязина М. Л.

Карпюк М. А.

Горбунова Н. А.

Шачкова И. А.

 

1990

Кустова Т. А.

Смирнова Н. Б.

Смирнова Т. К.

Уморина М. Ф.

 

1991

Теленин Т. А.

Маскаева М. Н.

Батареева Т. Н.

Кудрявцева Т. В.

Смирнова Т. А.

Хробостова Л. И.

 

1992

Огнева Е. А.

Лоскутова В. П.

Чистова Е. В.

Верховская Т. В.

Дудина Н. А.

Тумакова Е. В.

Бирюкова Н. Е.

Груздева Е. Н.

 

1993

Одинцова Н. С.

Маянцева С. Г.

Трофимов Е. Г.

Малинина Н. А.

Кашина Т. А.

Виноградова Н. А.

Леванова И. В.

Могирева Н. В.

Каталова С. В.

Чернигина С. Г.

Русов П. Ю.

Корчагина Н. А.

 

1994

Лебедев А. Н.

Цыцкарева С. А.

Кустова Н. А.

Гаршанкова Г. Н.

 

1995

Брусова С. Г.

Пупышева О. В.

Соколова Е. Д.

Ековцева Е. Л.

Петрова А. Е.

Чуевская В. Н.

Широкова О. Е.

Поздышева Т. Н.

Климова Л. Е.

Зырин С. Н.

Походяев И. Г.

Зайцева С. Г.

Серова Л. Ю.

Ширяева И. Н.

Шахова Н. Н.

Веселова Е. А.

Чиркина А. В.

Костылева И. А.

Сорокина О. Н.

Верезгова Т. В.

 

1996

Кудряшова Л. В.

Орлов О. В.

Куликова О. А.

Охтярова Н. Т.

Пушкова Н. В.

Щекотов О. Н.

Кондерев А. В.

Белова О. В.

Билетникова Н. В.

Заботина Е. В.

Лебедева С. В.

Лопухина А. Ю.

Перескокова Е. Н.

Разумова В. А.

Романова В. А.

Скорикова Г. М.

Тарасова М. Е.

Голикова Т. Е.

 

1997

Рожкин А. Н.

Сергеев С. В.

Раскатов А. С.

Веселова А. П.

Кашина И. Л.

Зорина Т. Н.

Олейник Р. В.

Борисова С. С.

Куликова О. В.

Охлопкова Т. В.

Ермолаев Д. Ю.

Макарова О. Н.

Крамзина О. Е.

Веселова Н. В.

Сурнина Н. Л.

Баранова С. А.

Алексеева А. В.

Крупина Н. Л.

Сверчкова Л. Е.

 

1998

Климов А. Е.

Воробьёва Ю. С.

Садаев А. Н.

Куликова Т. В.

Киреев И. В.

Таширева С. В.

Дубнякова Е. А.

Киселёва Л. В.

Смирнова Н. Б.

Разумова Н. В.

Аржанова О. Е.

Праводелова Е. В.

Орлова Ю. Е.

Сенникова С. В.

Лебедева Е. Е.

Королёва Н. В.

Вилкова Н. Н.

Шарова Н. В.

Соловьёв А. А.

Никулина О. Е.

Голубева Н. Б.

Шарафутдинова Ю. Н.

Цицина Н. Н.

Удалова М. М.

Талалаева Н. Б.

Сабурова М. З.

Петулина Д. Э.

Потехина Н. В.

Мотылькова Н. Н.

Монакова Н. П.

Виноградова О. А.

Ковалёва Н. А.

Шошолина Т. В.

Храмович Н. С.

Веселова Е. Ф.

Вихарева Е. А.

Будучина Н. С.

Куликова Т. В.

Ерцова Н. Н.

Крохичева Н. В.

 

1999

Веселова Ю. Б.

Ветюгова М. Л.

Душецкая С. А.

Ряснянская М. Н.

Зарницина Ю. А.

Савиных А. В.

Замышляева М. С.

Чиркин М. С.

Созина С. Ю.

Соловьёва Е. Ю.

Карасёва Г. Е.

Гладилина Е. Н.

Бодрягина О. В.

Кудрина Т. А.

Белова И. М.

Суворова М. Н.

Киверина М. Н.

Торопов А. Г.

Каменская И. В.

Смирнова И. В.

Смирнова С. А.

Юткина Е. А.

Смирнова С. Н.

 

2000

Устюгов А. В.

Зуйков М. А.

Кучина О. М.

Некрасова Т. Н.

Швейгерт Д. И.

Киреева Е. В.

Лебедева О. П.

Кабанова Н. М.

Потехина А. В.

Романов С. В.

Мухачёв А. В.

Евстропов А. А.

Ягодникова Ю. В.

Шустина С. А.

Магомедова Н. А.

Красильникова Ю. П.

Кошелева Е. И.

Дубнякова О. С.

Андреева И. Г.

Дан Е. Д.

Каменская В. А.

Кирютина Е. Н.

Кудряшёва О. В.

Молькова О. П.

Стрелкова Ю. В.

Смирнова Н. А.

Юрьева О. В.

Юмакова Н. А.

Цветкова Е. А.

 

2001

Асташкина К. В.

Братчикова А. С.

Ветлугина Ю. В.

Втюрина О. Ю

Смирнова Ю. Н.

Соловьёва М. А.

Ситкова Н. В.

Смирнова М. Е.

Ковальчук И. Н.

Комарова О. П.

Шмелёва Е. Ю.

Шеретнева Ю. Н.

Шильникова Н. В.

Веселов А. В.

Лукичёва Н. Е.

Зимина М. Е.

Зимина Н. С.

Виноградов В. А.

Щепоткина Е. С.

Девушкин Ю. Н.

 

2002

Ольховик В. В.

Соколов Р. Е.

Гусев В. М.

Хохмышев А. В.

Сарафанов Ю. А.

Денисова Ю. В.

Мясоедова Е. В.

Комарова Д. С.

Фомичёва О. А.

Самоволькина Л. В.

Чёкотов П. А.

Кислицын Д. А.

Матекуте Л. Р.

Сегенчук М. А.

Сахаритов В. Н.

Пчелина Л. Н.

Прытова Е. Н.

Шевякин Ю. М.

Смирнова Н. Н.

Колеватова А. В.

Черницын А. В.

Шмелева М. А.

Овчинникова М. Ю.

Соловьёва О. Ф.

Лебедева О. Б.

Иванова Е. Ю.

Соколов И. В.

Головкина О. А.

Барабашина Ю. А.

Смирнов Д. А.

Шигоршина М. В.

 

2003

Хвастовский А. Н.

Охотников А. Ю.

Шарко Д. П.

Гончаров А. А.

Комарова А. Е.

Смирнова Е. В.

Шигоршина М. В.

Смирнова Н. А.

Щепинова Ю. Н.

Курок А. В.

Смирнова Е. В.

Дан А. Д.

Вотякова Е. А.

Шмелева О. С.

Ершова Е. Ю.

Корезина Е. А.

Кознева Е. С.

Каталова Е. В.

Кочнева С. А.

Шапошникова Н. Н.

Вихарева А. А.

Нурдина С. А.

Ромашова И. В.

Маянцева Е. Г.

Быстрова Т. Ю.

Назарова М. А.

Сабурова С. Е.

Киселёва Л. О.

Мальцев А. В.

Бурдина С. А.

 

2004

Маслов Д. А.

Чистякова Н. П.

Ширяев М. Н.

Либерова А. Е.

Маликова И. С.

Майорова А. Н.

Лебедев А. Е.

Соколов М. В.

Трефинова А. В.

Румянцева О. Е.

Семёнов С. В.

Подоляко Т. В.

Воронова Е. В.

 

2005

Казанцев А. Л.

Рябков А. В.

Добров П. Ю.

Лебедева Т. С.

Березина О. А.

Поспелова О. А.

Березина О. П.

Попинова А. Г.

Губарева И. Е.

Кудрина А. А.

Мельник А. А.

Перескокова Н. Н.

Тороплова Н. С.

Туманова Е. Е.

Шабарова Т. А.

Сверчков И. А.

Романова О. А.

Тарасова А. В.

Кудряшова О. С.

Подоплелова Н. В.

Пиманова Ю. А.

Александрова А. В.

Козлова А. А.

 

2006

Козырева Т. Н.

Маслова Г. А.

Охотникова Е. Н.

Уткина С. И.

Губарева А. Ю.

Белова Т. М.

Лебедева А. А.

Соболева Л. Д.

Юферова О. Ю.

Пайкова М. А.

Виноградова А. А.

Козлова М. В.

Лебедева Е. А.

Попутникова М. А.

Смирнова Н. А.

Рыжов А. М.

Бурмистров А. А.

 

2007

Вилкова С. Е.

Горбунова М. В.

Замотина Е. В.

Сибирякова А. С.

Смирнова А. Н.

Фадеева П. С.

Фомичева Н. А.

Юлова В. Н.

Бахлюстова В. П.

Захарова М. А.

Кузнецова М. А

Малафеева Ю. А.

Молинова О. Е.

Орлов Л. В.

Перова Н. В.

Смирнова О. В.

Федотова Д. С.

Суворова Ю. Е.

Кулаков А. М.

 

2008

Бобинова А. А.

Жерехова Ж. А.

Крутикова Н. А.

Соколов А. Е.

 

2009

Веселова Е. А.

Гунина М. В.

Гущина Г. Ю.

Пенкина Е. В.

Соколова Ю. В.

Шиндякова А. В.

Баринов В. О.

Кряжева У. Е.

Петрова Ю. А.

Скворцова Е. Е.

Смирнова Е. С.

Брыжина Е. В.

 

2010

Слюзин Д. Н.

Чистяков А. Н.

Борисова Ю. Ю.

Марков А. А.

Шилова Е. А.

Созинова Л. Н.

Белехова О. В.

Крутова Г. В.

Терехова М. Ю.

Дунаев Д. Е.

Смирнов А. Е.

 

2011

Селезнёв А. С.

Суслов Н. М.

Байтеев Р. А.